Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Activiteiten in 2013

Raad en directie hebben in 2013 behalve over de Fyra ook gesproken over de structuur van TLS, de ordening van de spoorwegmarkt en in dat verband meer...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de vennootschap en de met...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Externe accountant

De externe accountant van NS geeft een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Namens de raad van commissarissen is de auditcommissie direct...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag