Vorig resultaat Volgend resultaat

Overige gegevens Geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Tien jaren NS

in miljoenen euro's 2013 2012* 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Activa                    
                     
Materiële vaste activa  3.127   3.405   3.433   3.272   3.150   2.844   2.710   2.468   2.506   2.630
Vastgoedobjecten  320   314   315   309   317   319   307   305   305   271
Immateriële vaste activa  137   117   76   64   157   149   115   96   8   10
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode  14   14   14   14   40   33   27   24   -   -
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen  206   176   150   146   305   274   263   254   311   236
Uitgestelde belastingvorderingen  387   346   392   407   438   455   524   654   691   723
Totaal vaste activa  4.191   4.372   4.380   4.212   4.407   4.074   3.946   3.801   3.821   3.870
                     
Voorraden  114   134   80   95   132   133   133   127   133   93
Overige beleggingen  231   279   362   209   150   1.454   1.815   1.882   1.318   1.455
Debiteuren en overige vorderingen  1.002   509   680   892   1.245   1.377   1.243   823   721   480
Te vorderen winstbelasting  30   11   14   -   34   154   116   -   -   -
Geldmiddelen en kasequivalenten  919   948   534   386   546   571   291   481   285   323
Totaal vlottende activa  2.296   1.881   1.670   1.582   2.107   3.689   3.598   3.313   2.457   2.351
                     
Totaal activa  6.487   6.253   6.050   5.794   6.514   7.763   7.544   7.114   6.278   6.221
                     
Eigen vermogen en verplichtingen                    
                     
Eigen vermogen  3.044   3.168   2.977   2.831   2.871   4.249   4.109   3.843   3.708   3.584
                     
Aan komende jaren toe te rekenen baten  122   134   170   213   229   238   251   267   287   324
Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten  731   577   180   315   785   839   794   786   750   800
Personeelsbeloningen  37   35   31   34   34   34   40   48   121   235
Voorzieningen  182   277   349   175   233   162   147   192   203   214
Overlopende posten  34   39   239   103   29   8   22   6   -   -
Uitgestelde belastingverplichtingen  158   153   136   103   88   66   51   67   46   34
Totaal langlopende verplichtingen  1.264   1.215   1.105   943   1.398   1.347   1.305   1.366   1.407   1.607
                     
Rekeningcourantkredieten banken  -   -   -   -   18   42   46   15   -   -
Leningen en overige financiële verplichtingen  57   48   365   387   292   244   232   248   3   3
Verschuldigde winstbelasting  12   12   17   7   -   1   84   46   -   -
Crediteuren en overige schulden  1.181   1.248   784   794   1.210   1.226   1.101   1.097   1.160   1.027
Vooruitontvangen baten  733   387   754   751   707   639   616   436   -   -
Voorzieningen  196   175   48   81   18   15   51   63   -   -
Totaal kortlopende verplichtingen  2.179   1.870   1.968   2.020   2.245   2.167   2.130   1.905   1.163   1.030
                     
Totaal eigen vermogen en verplichtingen  6.487   6.253   6.050   5.794   6.514   7.763   7.544   7.114   6.278   6.221
                     
                     
                     
in miljoenen euro's 2013 2012* 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening                    
                     
Opbrengsten  4.606   4.638   3.628   3.520   3.271   4.253   4.040   3.846   3.474   2.949
Bedrijfslasten  4.670   4.284   3.356   3.286   3.121   3.925   3.685   3.536   3.186   2.805
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  -64   354   272   234   150   328   355   310   288   144
                     
Incidentele baten        -   -   -   -       
Nettofinancieringsresultaat  -26   -25   -12   -22   4   67   56   43   45   30
Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode  1   1   1   1   -   4   5   1   -   -
Resultaat voor winstbelastingen  -89   330   261   213   154   399   416   354   333   174
Winstbelasting  46   -67   -50   -53   -37   -118   -79   -157   -112   -142
Resultaat over de verslagperiode  -43   263   211   160   117   281   337   197   221   32
 

 * De herziening van de vergelijkende cijfers 2012 is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening. 

 

in miljoenen euro's 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Vervoersomzet totaal   2.046   2.026   1.988   1.896   1.839   1.790   1.740   1.697   1.592   1.489
waarvan:                    
- omzet binnenlandse kaartsoorten  1.936   1.916   1.884   1.799   1.758   1.706   1.663   1.622   1.523   1.424
- omzet internationale kaartsoorten  110   110   104   97   81   84   77   75   69   65
                     
Reizigerskilometers in miljoenen   17.018   17.098   16.808   16.359   16.315   16.180   15.546   15.414   14.730   14.097
waarvan:                    
- standaardassortiment  12.782   12.591   12.381   12.252   12.290   12.277   11.644   11.498   10.962   10.577
- grote contracten (studentenkaart)  4.236   4.507   4.427   4.107   4.025   3.903   3.902   3.916   3.768   3.520
Zitplaatskilometers in miljoenen   54.517   56.545   56.368   57.117   59.636   59.033   54.772   50.167   49.737   49.500
Productiviteit:                    
- reizigers per trein  138   138   140   138   139   140   135   135   129   122
- zitplaatsen per trein  444   458   471   487   515   482   487   441   436   430
                     
                     
in miljoenen euro's 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Retail- en horecaomzet Nederland  359   357   347   342   330   321   291   267   237   232
Stations voor reizigersvervoer  406   402   397   399   398   395   387   377   390   388
Vastgoed in ontwikkeling in m2 brutovloeroppervlak  38.379   56.600   112.400   219.200   259.000   583.714   418.000   24.181   56.144   -
                     
                     
Personeelsbezetting 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Gemiddeld in mensjaren  28.985   28.025   23.369   22.979   29.505   26.270   25.502   24.334   24.712   23.084
Gemiddeld in personen   32.462   31.517   26.548   26.099   32.705   29.033   27.978   26.819   27.135   25.491
Per 31 december in mensjaren   28.592   27.879   24.201   23.630   30.068   26.581   26.004   24.961   23.626   24.794
Per 31 december in personen   32.155   31.592   27.509   26.868   33.582   29.384   28.676   27.382   26.116   27.191