Resultaten

Er zijn 21 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni...

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkorte geconsolideerde...

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd overzicht van het...

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over...

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen...

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Belangrijke grondslagen voor financiële...

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stelselwijziging

De Groep heeft de volgende nieuwe IFRS richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen,...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag