Resultaten

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Belangrijke grondslagen voor financiële...

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stelselwijziging

De Groep heeft de volgende nieuwe IFRS richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen,...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag