Resultaten

Er zijn 71 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Geconsolideerde balans per 31 december...

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening...

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Geconsolideerd overzicht van het...

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 NV...

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen...

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen NV Nederlandse Spoorwegen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Algemene informatie

Algemene informatie

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Samenvatting van belangrijke grondslagen voor...

Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijke grondslagen voor consolidatie, waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat van de Groep.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stelselwijzigingen

De Groep heeft de volgende nieuwe richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen, met...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag