Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) 2013 2012*
Gerealiseerde resultaten     
Resultaat over de verslagperiode  -43   263
     
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname (mogelijk) worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening    
Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten  -1   2
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen  11   -11
Nettoveranderingen in de reële waarde van voor verkoop beschikbare financiële vaste activa  -   1
Belastingen op posten die na eerste opname (mogelijk) worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening  -3   2
  
Totaal  7   -6
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname nooit worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening    
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen  3   5
Belastingen op posten die nooit worden gereclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening  -1   -1
Totaal  2   4
     
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen  9   -2
     
Totaalresultaat over de verslagperiode  -34   261
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap  -34   261
Minderheidsbelang  -   -
     
Totaalresultaat over de verslagperiode  -34   261

 * De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).