Resultaten

Er zijn 30 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Algemene informatie

Algemene informatie

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Samenvatting van belangrijke grondslagen voor...

Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijke grondslagen voor consolidatie, waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat van de Groep.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stelselwijzigingen

De Groep heeft de volgende nieuwe richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen, met...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Grondslagen voor consolidatie

Grondslagen voor consolidatie

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de groepsentiteiten omgerekend tegen de geldende wisselkoers per...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiële instrumenten

Aankopen en verkopen van financiële instrumenten worden verantwoord op transactiedatum.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Niet-afgeleide financiële instrumenten

Niet-afgeleide financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, deposito’s en obligaties, debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen en...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Afgeleide financiële instrumenten

De Groep maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om valuta- en renterisico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden bij de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag