Vorig resultaat Volgend resultaat

CV’s Raad van Commissarissen Dilemma’s in de overleggen

Stakeholderdialoog - Introductie

NS opereert midden in de maatschappij en overlegt daarom regelmatig met vele groepen in de samenleving die stakeholder zijn van NS. Daarbij gaat het om het versterken van hun betrokkenheid bij het beleid van NS ten aanzien van belangrijke onderwerpen en om het leren van hun bijdrage. Dit vraagt om de juiste keuze van de aard van dialoog: transparant informeren, luisteren naar adviezen en deze meenemen in beleid en/of verbeteringen in onze dienstverlening. De dialoog met onze stakeholders is ook een manier om de significante risico’s van het bedrijf in kaart te brengen en vervolgens te bekijken hoe wij deze kunnen mitigeren of accepteren. Onze belangrijkste stakeholders zijn klanten, medewerkers, diverse overheden (waaronder onze aandeelhouder), ProRail, leveranciers en maatschappelijke belangenbehartigers, waaronder milieuorganisaties.