Vorig resultaat Volgend resultaat

Introductie Transparantie

Duurzame mobiliteit

NS wil haar imago op het gebied van duurzaamheid verbeteren. Acht op de tien reizigers verwacht dat wij duurzaam ondernemen (Market response 2013). Uit onderzoek in 2013 (Dossier Duurzaam) blijkt dat Nederlanders duurzaam ondernemen in de vervoerssector erg belangrijk vinden, maar dat deze sector in hun ogen wel iets achterblijft bij de prestaties. Het duurzame imago van NS is na jaren van daling weer gestegen in dit onderzoek: van plaats 74 naar 49.

In Europa wordt 31% van de directe CO2-emissies veroorzaakt door de transportsector, waarvan 1,8% door het spoor (bron UIC, IEA). De CO2-emissie van het spoor is in de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de transportsector in z'n geheel fors is gestegen. In analogie met deze trend zien wij ook bij NS de afgelopen vijf jaar een afname van de CO2-emissie. Onze CO2-prestaties zijn verbeterd door onze energie-efficiencymaatregelen. Als wij dat afzetten tegen de sector, dan kunnen wij concluderen dat wij in Nederland in 2013 ruim 20% beneden de UIC-norm van 0,1-0,15 kWh per reizigerskilometer zaten. De trein is zelfs nog 50% schoner dan de gemiddelde elektrische auto.