Vorig resultaat Volgend resultaat

Bijzondere waardeverminderingen Aan komende jaren toe te rekenen baten

Eigen vermogen

Dividenden worden verwerkt in de periode waarin over de winstbestemming wordt besloten en de dividenden worden gedeclareerd.