Vorig resultaat Volgend resultaat

Gebruik van de OV-chipkaart stijgt Toegankelijkheid van stations en treinen voor mensen met een functiebeperking

Toegang tot stations

Door ingebruikneming van de poortjes op stations worden treinreis en verblijf op stations veiliger. Zwartrijders veroorzaken namelijk een groot deel van de overlast waardoor andere reizigers zich onveilig voelen. Dankzij de poortjes zal die overlast afnemen en wordt het veiliger in de trein en op het station. Eind 2013 zijn 50 stations voorbereid om beheerste toegang met poortjes mogelijk te maken. De toegangspoortjes op 43 stations zijn al gedeeltelijk in gebruik genomen om reizigers te laten wennen. Gedurende 2013 zijn vijftien kortlopende pilots gedaan met het voor korte tijd volledig in gebruik nemen van alle poortjes op stations. Begin 2014 neemt NS op drie stations als pilot alle poortjes langere tijd in gebruik.