Vorig resultaat Volgend resultaat

Positionering van NS als aantrekkelijke werkgever Betrokkenheid medewerkers

Medewerkers werven

In 2013 hebben wij 2.242 mbo-vacatures en 314 vacatures op wo- en hbo-niveau vervuld (waarvan 32 trainees: 17 management, 15 professionals). Daarnaast haalde NS ook 50 stagiairs in huis om aankomend talent werkervaring te bieden, maar ook om dit talent aan zich te binden. Werving voor vacatures en stageplaatsen gebeurt steeds vaker via sociale media als Twitter en LinkedIn (6.500 connecties). Wij organiseerden daarnaast 32 events, zoals inhousedagen voor studenten, meet&greets en business-cases. Tijdens de driedaagse Finance Business Rally in Parijs leerden (finance-)studenten NS beter kennen als werkgever. Voor lastig te vervullen functies startte NS in 2013 een actieve samenwerking met interne ambassadeurs: 16 voor ICT, 13 voor techniek en 5 voor finance. In 2013 heeft een extern werving- en selectiebureau 80 vacatures gevuld.De InhuurDesk begeleidt het uitvragen van externen op hbo-niveau en hoger. In 2013 zijn er meer dan 400 tijdelijke opdrachten uitgevraagd. Van tarieven weet de InhuurDesk gemiddeld door onderhandeling 2% extra af te halen. Afgelopen jaar hebben wij € 1,2 miljoen extra bespaard door externe ICT’ers te vragen hun tarief te verlagen.
Om nieuwe medewerkers een goede kennismaking te bieden met NS en de keten, is in 2013 een online onboarding-programma ontwikkeld.