Vorig resultaat Volgend resultaat

Bedrijfsgezondheid en verzuim Begeleiding naar ander werk

Arbeidsveiligheid

Het veiligheidsbeleid van NS richt zich op een continue reductie van het aantal arbeidsongevallen en een reductie van het aantal dagen ziekteverzuim als gevolg van ongevallen. De cijfers worden bijgehouden met de Lost Time Injury (LTI) score. Hierin zijn alle ongevallen opgenomen die een verzuim van meer dan 24 uur tot gevolg hebben. In 2013 hebben in Nederland 183 bedrijfsincidenten geleid tot ziekteverzuim (241 in 2012). Dit is 0,25% van het totale ziekteverzuim. Belangrijkste oorzaken blijven verstappen, struikelen en (bijna-)aanrijdingen. Ook agressie tegen NS-medewerkers bleek een probleem. Hierop hebben de vakbonden en NS overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het probleem aan te pakken. Daarnaast investeerden wij veel in de bestrijding van verbaal en fysiek geweld in het OV, onder meer met 650 goed opgeleide Service & Veiligheidsmensen, een Veiligheidscentrale en cameratoezicht op stations en in treinen. Verder vindt er onderzoek plaats naar opleiding, training en coaching om weerbaarheid te verhogen.

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben 215 incidenten geleid tot ziekteverzuim (245 in 2012). Dit is 0,23% van het totale verzuim.

Berekend per miljoen gewerkte uren resulteren de fysieke ongevallen in een Lost Time Injury Rate (LTIR) van 2,4 in Nederland. Dit is gelijk aan 2012. Hiermee is het in 2012 gestelde doel van 2,3 niet gehaald. De LTIR inclusief Abellio kwam in 2013 uit op 4,3, dit is beter dan het in 2012 gestelde doel van 4,8 voor 2013. Na klachten van medewerkers over schudden en stoten van rijdende treinen begin 2013 hebben wij gesprekken gevoerd met ProRail over een betere baanligging. Ook hebben wij samen met ProRail en andere vervoerders de arbeidsomstandigheden van alle emplacementen in Nederland verbeterd.

Bij NedTrain heeft incidentenonderzoek geleid tot initiatieven voor verbeteringen in werkprocessen en een verdere daling van het aantal ongevallen. NS Stations heeft het melding- en registratiesysteem geoptimaliseerd en aangesloten op de systemen van NS Concern Veiligheid. Daarbij is er een structureel arbobeleid opgezet.