Vorig resultaat Volgend resultaat

Arbeidsveiligheid Medezeggenschap

Begeleiding naar ander werk

Voor NS zijn interne mobiliteit en duurzame inzetbaarheid belangrijke thema’s. Ruim 300 medewerkers zijn in 2013 begeleid naar ander werk binnen of buiten NS. Ruim 40% van hen deed dit op eigen verzoek. Daarnaast zijn er maandelijks workshops en trainingen gegeven aan management en HRM, gericht op het ontdekken van talent, het voeren van FIT-gesprekken en het bevorderen van interne mobiliteit. Bijna 50% van de begeleide medewerkers heeft inmiddels een andere functie, terwijl anderen beter toegerust zijn op het uitoefenen van hun eigen functie.