Vorig resultaat Volgend resultaat

Medezeggenschap Organisatie in beweging

Arbeidszaken: nieuwe CAO

In april 2013 werd een nieuwe NS CAO van kracht, die geldt voor 27 maanden. De afspraken in het akkoord stonden in het teken van de HRN-concessie en langer doorwerken. Er geldt een loonafspraak van 3% per 1 februari 2013. Andere afspraken:

Een actieplan voor duurzame inzetbaarheid

  • Specifiek arbeidsvoorwaardenpakket voor NS Stations
  • Verhoogde pensioenrichtleeftijd van 67 jaar
  • Inzet van voormalige NS-medewerkers bij buitendienstsituaties

Voor en tijdens de CAO-onderhandelingen konden alle NS-medewerkers het verloop van de onderhandelingen volgen via het digitale ‘CAO Plein’. Hier konden zij ook over de CAO meepraten.