Vorig resultaat Volgend resultaat

Organisatie in beweging CO2-uitstoot maakt trein klimaatvriendelijk vervoermiddel

Klanten verwachten klimaatvriendelijk vervoer


Klimaatvriendelijk en aangenaam vervoer sluiten aan bij de verwachtingen van onze klanten en medewerkers. Door de mobiliteitskeuze van onze klanten te beïnvloeden, hebben wij impact op de duurzame samenleving. Ruim 10% van onze klanten neemt de trein om milieuredenen. Een kwart van onze klanten geeft aan dat de trein aantrekkelijker wordt als NS meer nadruk legt op het duurzame karakter van de trein en 5 tot 10% van de klanten zegt dan ook meer te gaan reizen (MOA/TNS Nipo 2011 en Market response 2013). 75% van onze medewerkers hecht belang aan duurzaamheid bij NS (Service Check 2012). 

Onze speerpunten

Voor NS betekent duurzaamheid dat wij met onze activiteiten economische, ecologische en sociale waarde willen toevoegen aan de eigen organisatie en aan de maatschappij. Een mobiele samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Daar komt bij dat reizen per trein beter is voor het milieu dan veel andere vormen van gemotoriseerd vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal contact. Onze speerpunten zijn:

  1. Duurzame mobiliteit: bezettingsgraad, energie-efficiëntie, CO2-uitstoot en afval in eigen processen en in de keten; 
  2. Ontmoeten en verbinden: ontmoetingen faciliteren, zowel privé als zakelijk. 

Behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid

  • NS haalde een 6e plaats op de Transparantiebenchmark, die inzicht geeft in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.
  • In het Dossier Duurzaam, de jaarlijkse monitor die NS gebruikt om haar duurzame imago bij consumenten te toetsen, steeg NS van plek 74 naar 49.