Vorig resultaat Volgend resultaat

Facilitair energieverbruik verminderen Afval hergebruiken

Duurzame energie: stroom vergroenen

NS streeft naar de vergroening van het elektriciteitsverbruik van de treinen in Nederland. In 2014 sluiten wij namens de spoorsector een nieuw meerjarencontract voor de levering van stroom ten behoeve van alle elektrische treinen in Nederland. In totaal gebruikt NS zo’n 1,2 TWh aan stroom voor het rijden van treinen. In de uitvraag staan eisen om deze stroom te vergroenen op een economisch rendabele wijze. De elektriciteitsleverancier zal vanaf 2014 gedurende de contractperiode duurzame bronnen laten bijbouwen, zoals windmolens of zonnepanelen, zodat NS straks haar klanten een klimaatneutrale (schone) treinreis kan bieden. NS onderzoekt tevens de mogelijkheid om haar gronden in te zetten voor de opwekking van duurzame energie. Op dit moment ligt de focus daarbij op windenergie.

Nederland heeft zich een toename tot doel gesteld van het aandeel hernieuwbare energie van 4% in 2013 naar 14% in 2020 en 16% in 2023 (bron: SER-energieakkoord voor duurzame groei; september 2013). NS zal met haar beleid bijdragen aan deze overheidsdoelstelling.

Low Car Diet: samenwerking met andere vervoerders

Honderd topbestuurders met in hun kielzog zevenhonderd medewerkers deden in oktober mee aan het Low Car Diet: een actie waarbij zij tien dagen lang niet of nauwelijks gebruikmaakten van een auto. Low Car Diet is een samenwerking van NS met Urgenda, Connexxion, Arriva, GVB, Veolia, SnappCar, Greenwheels en Regus | NS Station2Station. In totaal vermeden de deelnemers 143.600 autokilometers; dit staat gelijk aan 20.000 kg CO2-uitstoot.