Vorig resultaat Volgend resultaat

Bedrijfslasten Netto financieringsresultaat

Gebruiksvergoeding railinfrastructuur

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing) is in totaal met € 87 miljoen gestegen naar € 638 miljoen (2012: € 551 miljoen). De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse railinfrastructuur is gestegen van € 314 miljoen naar € 358 miljoen, door tariefsverhoging en de gebruiksvergoeding voor de hogesnelheidslijn. De gebruiksvergoeding in Engeland bedroeg € 259 miljoen (2012: € 217 miljoen) en voor de Duitse railinfrastructuur bedroeg deze € 21 miljoen (2012: € 20 miljoen).