Vorig resultaat Volgend resultaat

Belasting Investeringen

Verlies over de verslagperiode en verliesbestemming

Over 2013 is € 43 miljoen verlies geleden. In 2012 is een winst behaald van € 263 miljoen. Voorgesteld wordt van het verlies over de verslagperiode van € 43 miljoen in mindering te brengen op de reserves.