Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze missie en ambitie Inspelen op ontwikkelingen

Zes strategische thema’s

Onze strategie vertelt langs welke weg wij onze ambitie willen bereiken. Daartoe hanteren wij zes strategische thema’s. Drie van deze thema’s geven nadere inhoud aan onze ambitie: Klant is koning, Wij denken van deur tot deur en Europa is ons werkterrein. De drie andere thema’s zijn onze succesfactoren om hierin resultaat te bereiken: Het verschil maken wij samen, Wij zijn zuinig op onze omgeving en Wij zijn kostenbewust.

Klant is koning

Zonder onze klanten zijn wij nergens. Hun tevredenheid bepaalt ons succes. Wij streven ernaar om gastvrij en proactief tegemoet te komen aan hun vragen en wensen. Het is voor NS van groot belang klanten goed te kennen om goed te kunnen inspelen op hun wensen. Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening in haar geheel een positieve belevenis biedt. Wij willen het goed doen met een reputatie die daarbij past. Hierbij is ons doel dat 80% van onze reizigers ons een 7 of hoger geeft.

Wij denken van deur tot deur

De trein is een onderdeel van de reis van de klant. Daarom willen wij ook de reis naar, op en van het station gemakkelijk en comfortabel maken. Onze stations dienen een prettige omgeving te zijn waar de reiziger zijn tijd nuttig kan doorbrengen dankzij de juiste balans tussen reizen en verblijven, winkelen en dienstverlening. Wij werken daarvoor samen met lokale partners aan voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto. Met andere vervoerders vergemakkelijken wij de overstap op tram, bus, metro en internationale verbindingen door op elkaar afgestemde dienstregelingen en door één betaalmiddel voor het Nederlandse openbaar vervoer: de OV-chipkaart. Wij voorzien onze klanten van actuele reisinformatie, thuis en onderweg en bieden aanvullende reismogelijkheden als OV-fiets en NS Zonetaxi. Het is ons doel om nog meer mensen gebruik te laten maken van het OV.

Europa is ons werkterrein

Door internationaal te werken en te ondernemen, leren wij van Europa en kunnen wij onze positie in eigen land verbeteren. De Europese openbaarvervoersmarkt wordt geliberaliseerd. Wetgeving is een belangrijke drijfveer voor liberalisatie. Er zijn inmiddels verschillende grote pan-Europese multimodale OV-spelers actief. Om in te spelen op deze dynamiek, heeft NS ervoor gekozen zelf ook actief te zijn in Europa en met die ervaring de dienstverlening in Nederland te verrijken. Dit doen wij door te bieden op concessies in de geliberaliseerde OV- en stationsretailmarkt. Hierbij is ons doel een winstgevende omzet generen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië, Frankrijk en België.

Het verschil maken wij samen

NS, dat zijn onze medewerkers met hun vakmanschap. Ieder van ons maakt het verschil. Gastvrij richting de reiziger en proactief maken wij samen NS. Demografische trends zullen leiden tot een kleinere arbeidsmarkt. In haar personeelsbeleid springt NS hierop in met gerichte werving, eigen opleidingen, toenemende aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers, diversiteit, het behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent. Door samen te werken met andere partijen in de spoorsector helpen wij onze klanten vooruit. Wij willen een toptienpositie hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wij zijn zuinig op onze omgeving

Wij maken werk van duurzaam reizen. Een zorgvuldige omgang met energie, ons milieu en elkaar betekent winst voor iedereen. Wij zijn ons bewust van onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid en handelen hiernaar. Wij werken aan initiatieven om onze CO2-emissie per reiziger te beperken. Wereldwijde groei van productie en consumptie legt een druk op de beschikbaarheid van grondstoffen en op ons klimaat. Daarom gaan wij slim en bewust om met onze grondstoffen en zoeken wij duurzame oplossingen voor ons afval. Het doel is een toptienpositie onder de meest duurzame bedrijven in Nederland.

Wij zijn kostenbewust

Reizigers willen waar voor hun geld. Door resultaatbewust te werken, blijft er een toekomst voor NS. Wij leveren een publieke dienst en doen dit op een bedrijfsmatige manier. Wij hebben niet alle factoren in eigen hand. Om ons rendement te kunnen waarborgen, zijn daarom het beheersen van kosten en het verhogen van de productiviteit voor ons van belang. Om te blijven verbeteren, richten wij ons op portfolio- en projectmanagement en blijven wij ondersteunende diensten en processen NS-breed professionaliseren en optimaliseren. Om financieel gezond te blijven, streven wij ernaar om 10% rendement te behalen op onze investeringen.

Aanscherping strategie

Eind 2013 zijn wij gestart met de aanscherping van onze strategie. De uitkomsten daarvan zullen in 2014 ingebed worden in onze organisatie. Hier vindt u een greep uit de belangrijkste resultaten die wij afgelopen vijf jaar met onze huidige strategie hebben geboekt.