Vorig resultaat Volgend resultaat

Milieu-impact Economische impact

Sociale impact

Onze dienstverlening heeft een positieve en negatieve sociale impact op de samenleving. De komende jaren willen wij deze impact berekenen. Dit jaar geven wij een korte beschrijving van zowel de positieve als negatieve indicatoren en leggen wij uit wat voor impact deze indicatoren hebben op de maatschappij. NS heeft een sociale impact op de maatschappij doordat NS veel medewerkers heeft. Ziekte van medewerkers, bedrijfsongevallen, en discriminatie of intimidatie van medewerkers veroorzaken negatieve impact. Deze aspecten beïnvloeden het welzijn van onze medewerkers en resulteren in gezondheidskosten voor de maatschappij. Met vitaliteitsprogramma’s, klachtencommissies en vertrouwenspersonen willen wij dat verkleinen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van agressie en maatregelen genomen ter verhoging van arbeidsveiligheid.

Een positieve impact heeft NS op de maatschappij door ontwikkeling van de medewerkers in de vorm van kennis, vaardigheden en talenten en door het stimuleren van een diverse en inclusieve organisatie waar iedereen zich welkom voelt. De baten voor de maatschappij hiervan zijn ontwikkeling van werkgelegenheid, vergroting van de economische waarde van het arbeidspotentieel en bijdragen aan emancipatie, scholing en arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. Initiatieven om deze positieve impact te vergroten worden omschreven in hoofdstuk Het verschil maken wij samen en zijn o.a. interne opleidingen voor NS-werknemers. Jonge, technische mbo-studenten biedt NS de mogelijkheid tot opleiding en een baan. De baten voor de maatschappij hiervan zijn een verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en terugdringen van het tekort aan technisch personeel.

NS heeft ook een sociale impact op de maatschappij door haar vele klanten (1,2 miljoen reizen per dag). Hun ontmoetingen tijdens een reis of op het station hebben een positieve waarde. Daarbij komt dat wanneer onze operationele prestaties minder zijn dan verwacht of beloofd, dat een negatief effect heeft. Het niet tijdig rijden (punctualiteit) en het onveilig voelen van klanten kunnen eveneens als negatieve sociale impact worden gezien. In hoofdstuk De klant is koning wordt beschreven met welke maatregelen NS deze impact wil beïnvloeden.