Vorig resultaat Volgend resultaat

Werken aan goede dienstverlening Verslaggevingscriteria

Integraal verslag

In het jaarverslag 2013 van NS worden de prestaties van NS, de maatschappelijke aspecten van deze prestaties en de financiële resultaten geïntegreerd weergegeven. Dat is een bewuste keuze. NS is een bedrijf met een maatschappelijke functie. Reizigersvervoer per trein en de exploitatie en ontwikkeling van stations en hun omgeving hebben een intrinsiek maatschappelijk belang. Andere maatschappelijke aspecten, zoals de zorg voor het milieu en de sociale omgeving, vormen daarbij een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering van NS. Er hebben zich in 2013 geen wijzigingen in het beleid en de doelstellingen voorgedaan.