Vorig resultaat Volgend resultaat

3 Immateriële vaste activa 5 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen

4 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 14 miljoen (2012: € 14 miljoen) zijn als volgt:

Geassocieerde deelnemingen

  2013
   
Activa  22
Verplichtingen  14
Saldo van de activa en verplichtingen  8
   
Baten   30
Winst over de verslagperiode  1

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen.