Vorig resultaat Volgend resultaat

14 Voorzieningen 16 Crediteuren en overige schulden

15 Overlopende posten

Onder de overlopende posten is met name de verplichting opgenomen voor vernieuwing van spooraansluitingen.