Vorig resultaat Volgend resultaat

18 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 20 Kosten personeel

19 Opbrengsten

De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:

  2013 2012
     
Reizigersvervoer  3.603   3.568
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie  630   735
Overige activiteiten  67   58
Intra groep eliminaties   -105   -95
Totaal omzet  4.195   4.266
Geactiveerde produktie eigen bedrijf  176   159
Overige opbrengsten  235   213
Totaal opbrengsten  4.606   4.638

Onder omzet knooppunt ontwikkeling en -exploitatie is een bedrag begrepen van € 131 miljoen (2012: € 248 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.