Vorig resultaat Volgend resultaat

20 Kosten personeel 22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

  2013 2012
     
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa  323   325
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten  16   15
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa  12   11
Totaal afschrijvingskosten  351   351
Bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa  274   2
  
Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten  1   3
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa  -   8
Totaal bijzondere waardeverminderingen  275   13
Totaal  626   364