Vorig resultaat Volgend resultaat

24 Infraheffing 26 Nettofinancieringsresultaat

25 Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, huur- en leasekosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

  2013 2012
     
Wettelijke controles  1,7   1,7
Andere assuranceopdrachten  1,4   0,9
Belastingadviesdiensten  -   -
Overige dienstverlening  0,8   0,9
     
Totaal  3,9   3,5