Vorig resultaat Volgend resultaat

De materialiteitsmatrix van NS Verbinding van onze materiele onderwerpen met KPI’s en strategie

Materiële onderwerpen

Voor materiële onderwerpen zijn KPI's vastgesteld op basis van ambitie en overeenkomsten met stakeholders (zoals concessie(s), Meerjarenafspraken energie-efficiency 3 (MJA3)) en onze strategie. De meest materiële issues zijn punctualiteit, (sociale) veiligheid, risicomanagement, integriteit en de financiële positie van NS. Deze issues zou je kunnen vatten onder de noemer ‘Operational excellence’. NS gaf ook in 2013 invulling aan de materiële onderwerpen in zes strategievlakken: Klant is koning, Wij denken van deur tot deur, Europa is ons werkterrein, Het verschil maken wij samen, Wij zijn zuinig op onze omgeving en Wij zijn kostenbewust. In de volgende hoofdstukken rapporteren wij ten behoeve van de consistentie conform de opbouw van deze strategie. Onze activiteiten in Europa zijn voor NS een materieel thema, maar niet voor al onze externe stakeholders. In 2013 zagen wij een verschuiving in materialiteit: onderwerpen die raken aan onze basisdienstverlening (bijvoorbeeld punctualiteit) hebben een hoger belang gekregen. Dit komt omdat wij op dat gebied op een aantal aspecten (volle treinen en het uit dienst nemen van de Fyra bijvoorbeeld) niet hebben voldaan aan de verwachtingen van onze stakeholders. Met onze KPI’s en specifieke maatregelen verwachten wij onze prestaties te verbeteren. 

Voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS is niet alleen de klanttevredenheid over onze dienstverlening een belangrijke prestatie-indicator maar ook de reputatie van NS. Voor het financiële beleid van NS is een KPI toegevoegd: TOP-besparingen. De kansen en risico’s die gepaard gaan met strategische doelen, staan uitgewerkt vanaf hier (Managen van risico’s).