Vorig resultaat Volgend resultaat

3 Eigen vermogen en dividend 5 Leningen en overige financiële verplichtingen

4 Voorzieningen

Verlieslatende contracten

De uitgangspunten bij de bepaling van de voorziening verlieslatende contracten voor HSL zijn ongewijzigd. De voorziening is contant gemaakt met een rentevoet van 4 % (evenals ultimo 2013).

Voorziening voor reorganisatiekosten en non-activiteitsregelingen

De vrijval van de voorziening voor reorganisatiekosten is € 19 miljoen en is met name als gevolg van herbeoordeling van het TOP programma.