Vorig resultaat Volgend resultaat

9 Medewerkers Gebeurtenissen na balansdatum

10 Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de opbrengsten van de studentenkaart (eerste halfjaar 2014: € 226 miljoen, eerste halfjaar 2013: € 237 miljoen).

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur bedroeg in het eerste halfjaar 2014 € 186 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 175 miljoen).
  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations (Nieuwe Sleutel Projecten) is per 30 juni 2014 € 58 miljoen (30 juni 2013 : 97 miljoen) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV. In 2014 is € 32 miljoen betaald aan ProRail BV.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities.

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar 2014 eerste halfjaar 2013
     
transacties    
Rentekosten 1 1
     
  30 juni 2014 31 december 2013
balansposities    
Nog te betalen rente 0 0
Onderhandse lening (langlopend en kortlopend) 449 450
     

Verder hebben er geen significante transacties plaatsgevonden met verbonden partijen.