Vorig resultaat Volgend resultaat

10 Verbonden partijen Beoordelingsverklaring

Gebeurtenissen na balansdatum

TLS

NS heeft tezamen met andere aandeelhouders van Translink Systems (TLS) de intentie uitgesproken dat TLS in handen zal komen van alle vervoerders in Nederland. Doel is om middels de oprichting van een coöperatie een solide OV-betaalmarkt te creëren waarin alle vervoerders zijn vertegenwoordigd. Deze intentie zal waarschijnlijk leiden tot vervreemding van de aandelen in TLS welke zal plaatsvinden zodra overeenstemming is bereikt over de contractuele voorwaarden.

Utrecht, 14 augustus 2014

Directie

T.H. Huges, president-directeur

E.M. Robbe