Vorig resultaat Volgend resultaat

Verantwoordelijkheid nemen voor de reiziger Kosten blijven stijgen

Dienstregeling uitbouwen

De directie sprak vaak over de veiligheid op het spoor. Robbe: “Dit is en blijft voor NS een zeer belangrijk onderwerp. Samen met ProRail en andere spoorpartijen werken wij bijvoorbeeld aan nieuwe waarschuwingssystemen voor machinisten.” Ook werd er gesproken over onder meer het SER-energieakkoord, de OV-Studentenkaart, de verkoop van VM & Werner en Probobus en de Dienstregeling 2014. Van Vroonhoven: “Deze bevat relatief weinig wijzigingen ten opzichte van 2013, toen de Hanzelijn in gebruik is genomen. In 2014 wordt de dienstregeling verder uitgebouwd. Als gevolg van nieuwe veiligheidsregels verandert in 2014 de manier waarop ProRail onderhoud pleegt. Daardoor is op sommige trajecten in een paar doordeweekse nachten geen treinverkeer mogelijk, waardoor enkele treinen in de nacht daar vervallen.” Verder was er aandacht voor de reputatie van NS. ”Die ligt iets onder het gemiddelde van de internationale OV-sector”, licht president-directeur Timo Huges toe. “Voor de komende jaren willen wij dat onze reputatie boven het gemiddelde stijgt door een gestructureerde reputatiemanagementaanpak.”

Samenwerken

Kijkend naar de ontwikkelingen in de spoorsector, zien wij grenzen aan de capaciteit en de maakbaarheid van het reizen per spoor. Dat maakt nauwe samenwerking met anderen noodzakelijk. De gezamenlijke winteraanpak van NS en ProRail is daar een goed voorbeeld van. Deze wierp in 2013 zijn vruchten af. Van Vroonhoven: “Door bij bepaalde weersvoorspellingen uit voorzorg de dienstregeling aan te passen, kunnen wij de reizigers veel overlast besparen en voorkomen dat het treinverkeer helemaal vastloopt.”
Afgelopen jaar hebben NS en ProRail ook de basis gelegd voor intensievere samenwerking rond de be- en bijsturing van het treinverkeer. Beide partijen hebben samen gesproken over de structuur van de Lange Termijn Spooragenda van het ministerie van IenM. Huges: “Wij werken samen aan een gezamenlijke aanpak voor voor een toekomstbestendig en kwalitatief sterk operationeel spoorconcept. Het motto daarbij is: ‘Eerst betrouwbaarder maken, dan de frequentie omhoog.’ De reis van deur tot deur is een belangrijke aanvulling op die filosofie: reizigers willen zo min mogelijk overstappen en zo naadloos mogelijk reizen: één betaalmiddel, goede reisinformatie en snel en eenvoudig overstappen op aanvullend vervoer. Een zo naadloos mogelijke reis trekt meer mensen naar het OV en dus ook in de trein.”

Trein en bus laten aansluiten

NS zette in 2013 twee belangrijke stappen om de deur-tot-deurfilosofie beter vorm te kunnen geven: NS nam een belang van 49% in het Haagse tram- en busbedrijf HTM en werd 100% eigenaar van Qbuzz. Huges: “In Utrecht, Groningen en Den Haag kunnen wij straks trein, bus en tram goed op elkaar laten aansluiten op het gebied van reisinformatie en betaling. Een derde van de HTM-klanten reist ook met NS. Wat wij leren uit deze ervaringen, kan NS weer toepassen op andere stations in Nederland, waarbij wij nauw willen samenwerken met andere vervoerders.” Stations vormen voor NS een wezenlijk onderdeel van de deur-tot-deurreis. Hier kan de reiziger zijn tijd aangenaam en nuttig doorbrengen. “Zo zijn er steeds meer plekken op stations om te telewerken”, vertelt Van Vroonhoven.

Duurzaam reizen

Robbe: “Telewerken is ook een manier om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Dankzij werk- en vergaderplekken op stations kunnen klanten gespreider over de dag reizen. Dat leidt tot een betere bezettingsgraad in de daluren, waardoor onze energie-efficiëntie toeneemt.” Huges: “Duurzaamheid is onderdeel van onze strategie. Het spoor en de stations bieden de maatschappij een oplossing voor congestie en flexibel werken. Door bijvoorbeeld slimmer OV, energiezuinig rijden of afval tot grondstof te maken, willen wij onze bijdrage leveren.” Van Vroonhoven: “Toch zorgt dit ook voor dilemma’s. Hoe duurzaam wil en kun je zijn? Ga je groene stroom inkopen als het duurder is? Ga je bieden op een concessie zonder hybride bussen? Dat zijn discussies die wij samen moeten voeren.” Robbe: “Ons treinproduct is inherent duurzaam, maar wij moeten ook op andere vlakken acteren in overeenstemming met onze duurzaamheidsambitie.”