Vorig resultaat Volgend resultaat

Nieuw tijdperk Introductie verslag RvC

CV’s directie

Timo Huges (1965)

NS Reizigers, strategie, HR en communicatie

  • Nevenfuncties: Lid RvC Havenbedrijf Rotterdam, lid dagelijks bestuur VNO/NCW, vicevoorzitter Strategisch Platform Logistiek ministerie van IenM, lid bestuur Ubbo Emmius Fund RUG, voorzitter Blokhuis Loopstra Fonds van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, lid raad van advies H&S Transport Groep

  • Achtergrond: Bedrijfskunde (RU Groningen)

  • Loopbaan: Frans Maas Groep, Bloemenveiling FloraHolland

Engelhardt Robbe (1955)

Financiën, Abellio, NedTrain, IT, inkoop

  • Nevenfuncties: Lid RvC Eurofima Zwitserland, voorzitter van de raad van bestuur NS Financial Services Company, voorzitter RvC NS Insurance, voorzitter raad van toezicht Basisfonds Stationslocaties C.V.

  • Achtergrond: Bedrijfseconomie (RU Groningen)

  • Loopbaan: Shell

Merel van Vroonhoven (1968)

Stations, Lange Termijn Spooragenda, samenwerking spoorsector

  • Nevenfuncties: Lid RvC Havenbedrijf Rotterdam, voorzitter raad van toezicht Spoorwegmuseum, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Autisme, voorzitter werkgroep ‘vanuit Autisme bekeken’, bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei, lid raad van toezicht Platform Bètatechniek

  • Achtergrond: Geofysica (TU Delft), MBA

  • Loopbaan: ING

Raadpleeg onze website voor uitgebreide cv’s van de directieleden.