Vorig resultaat Volgend resultaat

Fyra, recessie en governance Activiteiten in 2013

Wisselingen in directie en raad

Per 1 oktober 2013 is Bert Meerstadt op zijn verzoek afgetreden als voorzitter van de directie. Diezelfde datum markeert de start van de nieuwe directievoorzitter, Timo Huges. Meerstadt heeft zich twaalf jaar ingezet voor NS, waarvan ruim vierenhalf jaar als directievoorzitter. De raad is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij hebben afscheid genomen van een buitengewoon kundig en succesvol leider. Tegelijkertijd wenst de raad zijn opvolger, die ruime ervaring heeft opgedaan bij FloraHolland en daarvoor bij Frans Maas, alle succes toe. Wij bedanken ook Merel van Vroonhoven, die per 1 april 2014 NS uit eigen beweging verlaat. De raad is haar zeer erkentelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren.
In het verslagjaar hebben wij verder afscheid genomen van Wim Meijer, die gedurende drie termijnen – als voorzitter – aan de raad verbonden was. Al die jaren heeft hij de onderneming toegewijd en enthousiast met raad en daad terzijde gestaan. Dat geldt ook voor Marjan Oudeman, die in 2013 na twee termijnen afscheid nam. Carel van den Driest heeft de voorzittersrol van Wim Meijer op 13 maart van het jaar overgenomen. Daarnaast is per die datum Ilonka Jankovich in de raad benoemd.

Ook in 2014 staat er een afscheid gepland. Op de aandeelhoudersvergadering in maart zal Frans Cremers aftreden als vicevoorzitter van de raad en als voorzitter van de auditcommissie. Gedurende drie termijnen was hij een financiële steunpilaar voor ons, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Jeroen Kremers volgt hem op als voorzitter van de auditcommissie. Voorgesteld is om Gerard van de Aast voor te dragen als nieuwe commissaris per 4 maart 2014.

Direct na het aantreden van Timo Huges zijn raad en directie, in nauwe samenwerking met de groepsraad en de Centrale Ondernemingsraad, gestart met het herijkingsproces van de strategie. Die wordt voortvarend gecommuniceerd en geïmplementeerd. De raad heeft kennisgenomen van de Hackett-benchmark, die zal leiden tot suggesties voor kwaliteits- en kostenverbeteringen van de ondersteunende diensten. De raad ondersteunt het naar aanleiding daarvan gestarte veranderprogramma dat zal leiden tot kwaliteits- en kostenverbeteringen van de ondersteunende diensten.