Vorig resultaat Volgend resultaat

Stakeholderdialoog - Introductie Dialoog voor waardecreatie

Dilemma’s in de overleggen

Het is onze missie telkens meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. Wij begrijpen dat deze reiziger bovendien een aantrekkelijk (geprijsd) product verlangt. Het belangrijkste dilemma van NS is het maken van een financieel gezonde afweging in relatie tot de wensen die de maatschappij heeft. Zo’n goede prijs-kwaliteitverhouding is ook in het belang van de klant. Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van het Nachtnet, bemenste fietsenstallingen of extra treinen in de dienstregeling is het moeilijk om een sluitende business case te maken, terwijl vanuit maatschappelijk oogpunt de wenselijkheid van de betreffende dienst niet ter discussie staat. De kunst is dan om in gezamenlijk overleg met (maatschappelijke) belanghebbenden tot een oplossing te komen die zowel recht doet aan het maatschappelijk belang en qua business case past binnen het financiële beleid van NS.

NS heeft een deel van haar treinen gekocht via een Ierse dochtermaatschappij (NSFSC), deze dochtermaatschappij verhuurt treinen aan onder andere het reizigersbedrijf van NS. Het dilemma voor NS met betrekking tot NSFSC is dat er  een maatschappelijke discussie gaande over de wenselijkheid van de vestiging van de leasemaatschappij in Ierland gezien het feit dat NS een deel van haar belasting in Ierland betaalt en niet in Nederland. Anderzijds heeft deze vestigingsplaats voor NS bedrijfseconomische voordelen die onder andere ingeprijsd zijn in de afspraken die NS met de overheid over de nieuwe hoofdrailnetconcessie heeft gemaakt.

Een ander voorbeeld van een dilemma dat voortkomt uit onze dialogen is sociale veiligheid. Voor veel stakeholders en NS is dit een belangrijk materieel thema. Als NS proberen wij de sociale veiligheid voor onze reizigers en medewerkers ook zo hoog mogelijk te krijgen. Onze inspanningen bestaan bijvoorbeeld uit het inzetten van service- en veiligheidspersoneel en extern beveiligingspersoneel en intensievere controles op zwartrijden. Tegelijkertijd zit er een grens aan het effect van onze inspanningen. Agressie en vandalisme zijn maatschappelijke problemen die niet beperkt blijven tot het openbaar vervoer.