Vorig resultaat Volgend resultaat

Transparantie Klanttevredenheid in Nederland

Aantrekkelijke en zorgzame werkgever

Afgelopen jaar hebben wij extra aandacht geschonken aan onze sociale prestaties, onder andere aan diversiteit, inclusie, talentontwikkeling en vrouwen in de top. Zo was volgens Monitor Talent naar de Top 2012 het percentage vrouwen in de top binnen de transportsector 16,6%, bij NS 22,5%. In 2013 was dat percentage bij NS eveneens 22,5%. Vergelijkingsmateriaal voor de transportsector voor 2013 was bij het ter perse gaan van dit jaarverslag niet voorhanden.