Vorig resultaat Volgend resultaat

Medewerkers werven Dienstverlening volgens kernwaarden

Betrokkenheid medewerkers

Het jaarlijkse medewerkerbetrokkenheidonderzoek liet in 2013 een stijgende lijn zien. De betrokkenheid vertoonde ten opzichte van vorig jaar een licht stijgende lijn op punten als ‘enthousiasme’ (3,83 naar 3,92 op een vijfpuntschaal) en ‘in staat voelen om het werk te doen’ (3,67 naar 3,72). Tevredenheid over het werken bij NS steeg naar 7,31 (7,25 in 2011 op schaal van 10). Belangrijkste uitdagingen zijn heldere doelstellingen, professionalisering van leidinggevenden, en verbetering van basisfaciliteiten zoals de werkplek en apparatuur. De uitkomsten hebben wij gebruikt voor verbeteringen van vakmanschap, communicatie, huisvesting en faciliteiten. Afdelingen die op bepaalde aspecten hoog scoren gaan als inspiratie dienen voor andere afdelingen en teams binnen NS. Zo willen wij de stijgende lijn van medewerkerbetrokkenheid de komende jaren doortrekken.