Vorig resultaat Volgend resultaat

Vakmanschap en talent ontwikkelen Talentontwikkeling

Railcollege


Afgelopen jaar bleek dat de samenwerking tussen railbedrijven en mbo-instellingen vruchten afwerpt. De eerste klas van de TechniekFabriek en de klas met leerlingmachinisten aan het ROC van Amsterdam hebben hun eerste leerjaar succesvol afgerond. Zij doen eindexamen in 2014. Voor de jaargang 2013-2014 zijn 30 leerlingen aan de TechniekFabriek en het ROC van Amsterdam gestart en in november heeft er een werving plaatsgevonden voor de jaargang 2014-2015. De vele aanmeldingen, ook dit jaar meer dan 400, zijn een indicatie voor het succes van de TechniekFabriek en de opleiding Machinist Railvervoer. In 2014 gaat NS bekijken of het mogelijk is om samen te werken en opleidingen te verzorgen met andere railpartijen en mbo-instellingen.