Vorig resultaat Volgend resultaat

Energieverbruik door treinen in Nederland Energieverbruik door bussen

Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk

De gezamenlijke CO2-uitstoot van onze railconcessies in het Verenigd Koninkrijk is 45 gr/rkm ten opzichte van 47 gr/rkm in 2012. Door onder andere interne communicatiecampagnes voor medewerkers en verbetering van het milieumanagementsysteem hebben wij met de concessies Northern en Greater Anglia zo’n 4% verbetering op CO2-uitstoot behaald ten opzichte van vorig jaar.

De doelstellingen van de drie concessies zijn niet gelijk. Ze worden bepaald door eigen ambitie, de doelstelling van de concessiehouder, de landelijke overheid en de branchevereniging. Deze organen hebben echter geen afgestemd beleid, waardoor het vaststellen van eenduidige doelstellingen en sturing hierop een uitdaging biedt. Abellio heeft in 2013 het initiatief genomen tot en deelgenomen aan branche-strategiegroepen om afstemming te bereiken over duurzaamheidsdoelstellingen over de keten. De ISO-certificeringen 50001 en 14001 zijn behouden in 2013.

Merseyrail heeft afgelopen jaar aandacht besteed aan implementatie van duurzaam inkoopbeleid met Code of Conduct. Ook was er aandacht voor het verbeteren van voor- en natransport met de fiets. Het aantal abonnementhouders voor de stallingen is met 20% verhoogd. Sinds augustus is Bike & Go geïntroduceerd op tien locaties.