Vorig resultaat Volgend resultaat

Energieverbruik door treinen in Verenigd Koninkrijk Facilitair energieverbruik verminderen

Energieverbruik door bussen

Zowel in Nederland (Qbuzz in Groningen-Drenthe en Zuidoost-Friesland) als in het Verenigd Koninkrijk (Abellio London and Surrey) heeft NS in 2013 busconcessies. De gezamenlijke CO2-uitstoot per buskilometer van de bussen in Nederland was in 2013 0,87 kg/buskilometer. De CO2-uitstoot per buskilometer van de bussen in het Verenigd Koninkrijk was in 2013 1,05 kg/buskilometer. Reductie van CO2-uitstoot wordt voornamelijk bereikt door het verminderen van brandstofverbruik door het inzetten van zuinigere voertuigen. De bussen van London and Surrey zijn voorzien van een monitoringsysteem dat de efficiëntie van een buschauffeur meet. Deze resultaten worden op de werkplaats gepubliceerd en de meest efficiënte chauffeur kan hiervoor een kleine beloning verdienen. Het stimuleert de chauffeurs om van elkaar te leren. Dit concept zal navolging vinden bij Qbuzz. In 2013 heeft een van de busremises van London and Surrey ISO 14001-certificering verkregen. De andere remises zijn in voorbereiding om deze in 2014 te verkrijgen. Voor de komende jaren zal tevens worden ingezet op het verhogen van het aandeel hybride voertuigen in het park. Qbuzz zal in Groningen begin 2014 een deel van het bestaande park vervangen door schonere EURO VI-voertuigen. Eind 2013 zette Qbuzz reeds op de volledige stadsdienst van Utrecht Euro VI-voertuigen in. Deze voertuigen reduceren de uitstoot van stikstofoxiden en roetdeeltjes met 90%.