Resultaten

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Financiële positie

Om al onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2013 € 64 miljoen negatief.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Totale opbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.606 miljoen in 2013 ten opzichte van € 4.638 miljoen in 2012.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van NS stegen van € 4.284 miljoen in 2012 naar € 4.670 miljoen in 2013, vooral door de afwaardering van het V250-materieel.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Gebruiksvergoeding railinfrastructuur

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing) is in totaal met € 87 miljoen gestegen naar € 638 miljoen (2012: € 551 miljoen).

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Netto financieringsresultaat

Het netto financieringsresultaat is een last van € 26 miljoen (2012: € 25 miljoen).

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Belasting

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 52 procent ten opzichte van 20,3 procent in 2012.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verlies over de verslagperiode en verliesbestemming

Over 2013 is € 43 miljoen verlies geleden. In 2012 is een winst behaald van € 263 miljoen. Voorgesteld wordt van het verlies over de verslagperiode van € 43...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Investeringen

NS investeerde in 2013 voor € 430 miljoen. Deze investeringen gingen vooral naar de modernisering van het Intercitymaterieel.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 421 miljoen. De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 340 miljoen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag