Vorig resultaat Volgend resultaat

Netto financieringsresultaat Verlies over de verslagperiode en verliesbestemming

Belasting

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 51,7 procent ten opzichte van 20,3 procent in 2012. Over 2013 was er € 46 miljoen vennootschapsbelasting te verrekenen (2012: € 67 miljoen). De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie en de bijtelling voor beperkt aftrekbare kosten.