Vorig resultaat Volgend resultaat

Externe markt NedTrain Onze missie en ambitie

Onze visie op de toekomst

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Dat hoort bij onze samenleving en is een randvoorwaarde voor een groeiende economie. NS brengt mensen vooruit, maakt ontmoetingen mogelijk en draagt bij aan de vooruitgang van de samenleving als geheel. NS doet dit al ruim 175 jaar en wil ook in de toekomst die bijdrage blijven leveren.

Onze samenleving kenmerkt zich door een grote diversiteit. Het spanningsveld tussen individuele wensen en het algemeen belang wordt groter. Ecologische en maatschappelijke doelstellingen zijn voor ondernemingen net zo wezenlijk als financiële. De vergrijzing van de samenleving gaat gepaard met onthaasten. Individuele wensen en behoeftes vragen om bewegingsvrijheid om te ontmoeten, werken en recreëren. Gemak, comfort en keuzevrijheid staan hierbij centraal. Overal en altijd toegang tot informatie is cruciaal.

In deze samenleving willen mensen moeiteloos kunnen reizen zonder daarbij te hoeven nadenken. Snel, veilig, makkelijk en op elk moment. NS wil hieraan bijdragen en zorgen voor duurzame bereikbaarheid van bestemmingen. NS kijkt daarbij verder dan de trein. Wij zorgen voor combinaties van eigen en openbaar vervoer, waarbij trein, auto, bus, tram, metro en fiets probleemloos op elkaar aansluiten. NS wil zich ontwikkelen tot een dienstverlener die haar klanten in staat stelt een naadloze deur-tot-deurreis te realiseren door de reis van vertrek tot bestemming comfortabel, veilig, laagdrempelig, duurzaam en efficiënt te organiseren, en de klant de mogelijkheid te bieden ‘slim’ te reizen op basis van de laatste informatie.