Vorig resultaat Volgend resultaat

Scope Sociale impact

Milieu-impact

Met behulp van onze impactanalyse hebben wij berekend dat de grootste negatieve milieu-impact veroorzaakt wordt door CO2-emissies (circa 80%), gerelateerd aan het rijden van onze treinen. Deze impact is berekend door onze indirecte absolute CO2-uitstoot te vermenigvuldigen met de maatschappelijke kosten van CO2 op basis van de berekening van het Amerikaanse EPA. De rest van onze negatieve milieu-impact (circa 20%) bestaat uit overige luchtverontreiniging (NOx, SO2 en fijnstof, circa 5%), landgebruik (circa 7%), geluid (circa 7%), afval en water.

Om onze negatieve impact te verkleinen, heeft NS de ambitie om klimaatneutraal te worden (0 gram/CO2 en geen luchtverontreiniging per reizigerskilometer). Dit willen wij doen door ons energieverbruik per reizigerskilometer zo veel mogelijk te reduceren (met 5% per jaar tot 2016) en voor onze activiteiten gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Daarnaast willen wij onze treinen zo stil mogelijk laten rijden. Ook willen we zo veel mogelijk van ons afval reduceren en tot grondstof laten verwerken, niet alleen vanwege de milieu-impact maar ook vanwege de zichtbaarheid van afval voor onze klanten op stations en in de treinen (zie hoofdstuk Wij zijn zuinig op onze omgeving). Als wij onze ambities waarmaken, blijft de milieu-impact op het gebied van landgebruik en water bestaan. Wij onderzoeken wat de gevolgen en risico’s zijn van onze ambities met betrekking tot milieu-impact om te komen tot een weloverwogen afweging. Onze huidige negatieve impact bedraagt circa € 59 miljoen.

Reizen met de trein heeft echter een relatief lage negatieve impact op het milieu in vergelijking met reizen met vervoersmiddelen zoals de auto. NS kan de negatieve milieu-impact op de maatschappij relatief verminderen door ‘keuze’reizigers voor de trein te laten kiezen in plaats van voor de auto. Een keuzereiziger is een reiziger die voor zijn of haar treinreis een keuze kan én wil maken tussen de auto en de trein. Wij berekenen deze relatieve positieve impact door het aantal ’keuze’-treinreizigerskilometers van 2013 te vermenigvuldigen met het verschil tussen de directe milieu-impact van (binnenlandse) trein- en autokilometers. Treinkilometers hebben een substantieel lagere milieu-impact dan autokilometers door lagere CO2-uitstoot (75% minder) en fijnstof uitstoot. Op basis van onze berekening blijkt dat onze relatieve positieve impact circa € 60 miljoen is.

Onze relatieve positieve impact is afhankelijk van het aantal NS-treinreizigerskilometers, het percentage keuzereizigers en het verschil in milieu-impact tussen trein- en autokilometers. NS werkt continu aan de verbetering van onze dienstverlening om reizigers te stimuleren vaker met de trein te gaan en zo onze relatieve positieve impact te vergroten. Dit doel willen wij bereiken samen met onze medewerkers en andere stakeholders zoals onze leveranciers. Wij willen hen stimuleren om samen met NS duurzame innovaties te ontwikkelen om onze dienstverlening te verbeteren.

Komende jaren willen we ook Abellio UK in deze analyse opnemen voor negatieve en relatieve positieve impact. Abellio UK is meer dan 90% van onze buitenlandse activiteiten. Uit een eerste schatting op basis  van het meest materiële milieueffect (namelijk CO2), lijkt onze negatieve milieu-impact in het buitenland te komen op ongeveer € 25 miljoen.