Vorig resultaat Volgend resultaat

Sociale impact Managen van risico’s

Economische impact

NS heeft een economische impact op de maatschappij door haar eigen uitgaven zoals salarissen, investeringen, inkopen en dividend uitkering en belastingen (zie tabel). Baten voor de maatschappij van deze uitgaven zijn een bijdrage aan de economie door het creëren van economische activiteit en daarmee banen bij onder andere onze leveranciers en hun toeleveranciers. Daarnaast dragen de salarissen van onze medewerkers bij aan consumptieve bestedingen in Nederland.

Ook kunnen mensen door onze mobiliteitsdiensten op verschillende plaatsen economische activiteiten ontplooien.

In het hoofdstuk Wij zijn kostenbewust wordt beschreven met welke maatregelen NS haar kosten wil verminderen.

 

Income-outcome

Met in Nederland ruim 23.000 medewerkers, 1,2 miljoen reizen per dag, 2.000 hectare grondbezit en ongeveer € 1 miljard euro aan inkoop van goederen en diensten, vormen wij een van de grootste ondernemingen en het op twee na grootste horecabedrijf van het land. Ook vervoersactiviteiten elders in Europa dragen daaraan bij.

   Vennootschapsbelasting Loonheffing Omzetbelasting
Nederland  -16 -370 2
Duitsland   -  -3 5
Ierland  0 -1 0
UK  -4 -106 119
Totaal  -20 -480 126
        
 Input-outcome      
        
 - = cash out      
 + = cash in