Resultaten

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

NV Nederlandse Spoorwegen

De NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. Een korte uitleg van de bestuursstructuur.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Aandeelhouderschap

Enig aandeelhouder van de NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat. De aandeelhoudersrol wordt door het ministerie van Financiën vervuld.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de resultaten en de realisatie van de doelstellingen van de onderneming. De NS-strategie wordt uitgevoerd door de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de vennootschap en de met...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Externe accountant

De externe accountant van NS geeft een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Namens de raad van commissarissen is de auditcommissie direct...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Organisatie van duurzaamheid

De voortgang en ontwikkeling van duurzame resultaten worden geborgd via een formele organisatie. Die bestaat uit een Council, een werkgroep, een...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag