Vorig resultaat Volgend resultaat

Managen van risico’s Aandeelhouderschap

NV Nederlandse Spoorwegen

De NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is gevestigd te Utrecht. De governance van NS, een staatsdeelneming, is gebaseerd op het gemitigeerde structuurregime. NS kent een two-tierbestuursstructuur. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht vindt plaats door de raad van commissarissen. De directie en raad van commissarissen opereren onafhankelijk van elkaar. Beide organen leggen over de uitoefening van hun taken verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘Algemene Vergadering’). De NV Nederlandse Spoorwegen is de holdingmaatschappij van NS Groep N.V.