Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verlies over de verslagperiode en verliesbestemming

Over 2013 is € 43 miljoen verlies geleden. In 2012 is een winst behaald van € 263 miljoen. Voorgesteld wordt van het verlies over de verslagperiode van € 43...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Investeringen

NS investeerde in 2013 voor € 430 miljoen. Deze investeringen gingen vooral naar de modernisering van het Intercitymaterieel.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 421 miljoen. De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 340 miljoen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.044 miljoen. Het verlies over de verslagperiode van € 43 miljoen is bij het eigen vermogen...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag