Verwijder uw selectie(s)

Verbinding van onze materiele onderwerpen met KPI’s en strategie

Strategisch thema   KPI's   Doelstellingen 2013   Bereikt in 2013   Status
De klant is koning   Op tijd/ betrouwbaar            
  % aankomstpunctualiteit (5 minutennorm)   NSR 93%; Abellio 92%   93,5%; 91%  
  % informatieverstrekking tijdens verstoringen in de trein   60%   68%  
  % informatieverstrekking tijdens verstoringen op stations   79%   86,70%  
  % materieel onttrekken voor onderhoud   13%   14%  
  (sociale) veiligheid            
  Aantal rood sein passages   114   143  
  Lost time injury frequency rate   4,8 per miljoen gewerkte uren   4,3  
  % klanten > 7 voor veiligheidsgevoel   78,50%   79,50%  
  Risicomanagement: beheersing significante risico's   4x per jaar voortgangsrapportage   100%  
  Integriteit   1) Aanvullende stappen ter invoering van beleid van Ethics&Compliance en tegen omkoping en corruptie 2) inrichten communicatiebeleid;   100%  
Wij zijn kostenbewust   Betaalbaar            
    Earnings before interest and taxes (EBIT) margin   €159 miljoen   -€64 miljoen  
    ROI   10%   -1,4%  
    Investments   €833 miljoen   435 miljoen  
    TOP savings   nvt   nvt    
De klant is koning, Van deur tot deur   Reisinformatie: % klanten > 7 voor klanttevredenheid   74%   74,8%  
    Stations: % klanten > 7 voor klanttevredenheid   56,5%   58,0%  
    Toegankelijk: % zitplaats   99%   98,7%  
Wij zijn zuinig op onze omgeving   Energie-efficientie en CO2-reductie            
    Energieverbruik treinen   5% verbetering   5%  
    Bezettingsgraad   6%-punt stijging in vijf jaar, 2012: 28,4%   28,8%  
    Afvalreductie en recycling   17% minder afval, 60% hergebruik (2017)   Bereikt in 2013: 0% reductie en 31% hergebruik  
    Stiller vervoer   100% (2030)   92,3%  
    Perceptie: positie duurzaamste bedrijf NL   top 10 (2017), 2012: 74   49e positie  
Het verschil maken wij samen   Aantrekkelijke werkgever: positie index beste werkgever   top 10 (2017)   14  
    Zorgzame werkgever: % ziekteverzuim   4,7%   4,8%  
    Diversiteit, inclusie            
    % vrouwen in hoger management   Top 23%, Subtop: 24%   Top 22%, Subtop 30%  
    aantal klachten bij vetrouwenspersonen   geen doelstelling   85    
Alle strategische thema's   Transparantie: positie Transparantiebenchmark   top 10 (2013)   6  
    Duurzaam inkopen: % criterium in aanbestedingen   100% (2017)   50%