Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Introductie verslag RvC

2013 is een bewogen jaar geweest voor NS en daarmee ook voor het functioneren van de raad van commissarissen. Er ging veel aandacht uit naar de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Fyra, recessie en governance

De raad betreurt het uit dienst nemen van Fyra, de hinder die de reiziger daarvan ondervindt en de financiële implicaties voor de maatschappij en...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Wisselingen in directie en raad

Per 1 oktober 2013 is Bert Meerstadt op zijn verzoek afgetreden als voorzitter van de directie. Diezelfde datum markeert de start van de nieuwe...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Activiteiten in 2013

Raad en directie hebben in 2013 behalve over de Fyra ook gesproken over de structuur van TLS, de ordening van de spoorwegmarkt en in dat verband meer...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies

De raad heeft in 2013 achttien maal vergaderd, voor de helft (gedeeltelijk) telefonisch. Alle commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Over dit verslag

De jaarrekening over 2013, zoals deze is opgesteld door de directie, is in de raad van commissarissen besproken. Bij de bespreking was de externe accountant...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

CV’s Raad van Commissarissen

De cv's van de leden van de raad van commissarissen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

NV Nederlandse Spoorwegen

De NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. Een korte uitleg van de bestuursstructuur.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Aandeelhouderschap

Enig aandeelhouder van de NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat. De aandeelhoudersrol wordt door het ministerie van Financiën vervuld.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag